logo

Studie

Remote Handling Compatibility Analysis

Een Remote Handling Compatibiliteitsanalyse (RHCA) stelt vast of en hoe een component goed te onderhouden is. Deze analyse kan in verschillende stadia van een ontwikkeling worden uitgevoerd. Een analyse in een vroeg stadium levert vaak zeer waardevolle adviezen over ontwerpaanpassingen.

rha-2Wat is Remote Handling Compatibility Analysis?

Een RH compatibiliteitsanalyse onderzoekt op systematische wijze of een component of systeem geschikt is voor onderhoud met behulp van Remote Handling-oplossingen.

Binnen de ontwerprichtlijnen van ITER moet een RHCA uitgevoerd worden bij iedere formele Design Review, op ieder systeem en deelsysteem van ITER dat in de loop van de levensduur van ITER naar verwachting vervangen moet worden. De ITER RHCA volgt daarbij een formele procedure.

Toepassingen
 • Voor het vaststellen van de onderhoudbaarheid van een component ter voorbereiding op een formele ontwerpreview
 • Voor het valideren van onderhoudsplannen
 • Wanneer de betrouwbaarheid van het onderhoud verhoogd moet worden
 • Wanneer onbereikbare plaatsen bereikbaar moeten worden voor inspectie en onderhoud
 • Wanneer men de veiligheid wil verhogen omtrent menselijk handelen
 • Als er grote en zware onderdelen verplaatst dienen te worden
Toepassingsgebieden
 • Diverse studies en projecten voor ITER en F4E
Voordelen
 • Betrouwbaarheid van het onderhoud wordt verhoogd
 • Zekerheid over de toepasbaarheid van Remote Handling; de zichtbaarheid, bereikbaarheid en de grijpbaarheid (‘handlability’)
 • Veiligheid neemt toe
 • Zekerheid over haalbaarheid van verplaatsing (geometrisch, niet per sé mechanisch)
 • Zichtbaar maken naar alle competenties van diverse issues
 • Van te voren beschouwen van onderhoud en hoe onderhoud uitgevoerd moet worden

.

Gerelateerde inhoud
Created by The Laboratory Network