logo

Studie

Maintenance Studies

Voor Maintenance Studies maken we gebruik van dezelfde vaardigheden en gereedschappen als bij Remote Handling Compabiliteitsanalyses, maar richten we ons meer op het bredere aspect van onderhoud.

DIAG-ENG_TO-7_VR_analyzing hoisting proceduresWat zijn Maintenance Studies?
 • In een maintenance study onderzoeken we op systematische wijze of een component of systeem effectief en efficiënt te onderhouden is
 • Met Virtual Reality technieken kunnen we dit onderzoek uitvoeren in een vroeg stadium, als het systeem nog niet is gebouwd, en aanpassingen in het ontwerp nog makkelijker te realiseren zijn
Toepassingen
 • Vaststellen of een component of systeem effectief en efficiënt te onderhouden is
 • Wanneer de betrouwbaarheid van het onderhoud verhoogd moet worden
 • Valideren van onderhoudsplannen
 • Wanneer men de veiligheid wil verhogen omtrent menselijk handelen
 • Bij slecht zicht op de (onderhouds)werkzaamheden
 • Wanneer onbereikbare plaatsen bereikbaar moeten worden voor inspectie en onderhoud
Toepassingsgebieden
 • Ontwerpen voor onderhoud van kapitaalgoederen
  (“Design fo maintainability”), reduceren MTTR
 • Voorbereiden van onderhoud aan nucleaire installaties
 • Voorbereiden van onderhoud aan diepzee installaties
Voordelen
 • Betrouwbaarheid van het onderhoud wordt verhoogd
 • Veiligheid neemt toe
 • Extra visuele informatie beschikbaar bij werkzaamheden
 • Bereikbaarheid wordt verhoogd
 • Zichtbaar maken naar alle competenties van diverse issues
 • Van te voren beschouwen van onderhoud, en hoe onderhoud uitgevoerd moet worden

.

Gerelateerde inhoud
Projecten:
 • Geen
Industrieën:
Partners:
logo-tudelft
logo-tue
OTL_logo_Low-Res
Created by The Laboratory Network