logo

2009 - 2010  |  Ontwerpproject

DEXTER

Doordat componenten van fusie reactor ITER vervuild kunnen raken, dient het onderhoud hieraan zo veel mogelijk op afstand plaats te vinden.

UitdagingTwo_Arm_Dexter_on_Stand

Omdat componenten van fusiereactor ITER worden blootgesteld aan straling en vervuild kunnen zijn met giftige stoffen (zoals tritium en beryllium), dient het onderhoud aan deze componenten zo veel mogelijk op afstand plaats te vinden. Dit zogenaamde ‘Remote Handling’ vindt veelal plaats met behulp van master-slave telemanipulatie technieken. Deze manipulatoren, bestaande uit een paar robotische armen en een
controller, dienen zo ‘transparant’ mogelijk ontworpen te worden, zodat posities en krachten zo zuiver mogelijk kunnen worden overgebracht van operator naar omgeving en vice versa.

Oplossing

Startpunt is de bewezen MASCOT techniek, waarmee al meer dan 10 jaar op volledige schaal remote handling wordt verricht aan de JET fusie reactor. Het eindoel van het project is een enkel-armige manipulator welke zowel als master als slave ingezet kan worden.

Bijdrage HIT

In het kader van het DEXTER project gaan Heemskerk Innovative Technology (HIT) en Oxford Technologies BV (OTBV) samenwerken aan de ontwikkeling van een next generation master-slave telemanipulator.

Gerelateerde inhoud
Created by The Laboratory Network