logo

Expertise

Heemskerk Innovative Technology biedt diensten op het gebied van advanced engineering, samenwerking en management.

Technische domeinen vereisen allemaal hun eigen specifieke expertise.

High-tech systemen bestaan vaak uit verschillende technische disciplines die een crossdomainoverzicht vereisen gedurende alle levenscycli van het systeem.
De system engineers bij HIT zijn ervaren ingenieurs die tijdens hun loopbaan vaardig zijn geworden binnen verschillende technische domeinen.

Kernaspecten
 • System engineering
  Met system engineering streven we niet alleen naar het bereiken van een uitgekiende balans tussen complexe technische eisen, maar houden we ook een scherp oog voor de bedrijfsdoelen van klanten, met als doel een balans in de driehoek tijd-geld-techniek. Hierbij legt HIT vaak de nadruk op de grote lijn, op het coördineren en verbinden van technische specialisten en leveranciers, en op het coachen van jonge engineers. Bekijk ook onze publicaties op het gebied van system engineering.
 • Engineering audit
  Een engineering audit wordt typisch uitgevoerd om vanuit een onafhankelijke positie een momentopname te maken van ingewikkeld ontwikkelproces, en te kijken hoe “het project werkt”. Hierbij wordt bijvoorbeeld gekeken hoe de diverse processen zijn ingericht en of die transparant, effectief en efficiënt zijn.
 • Peer review
  Een peer review is manier van toetsen om de kwaliteit van een systeem te verbeteren door uw werk voor te leggen aan de kritische blik van anderen. HIT levert reviewers die vanuit een brede technische achtergrond snel kunnen inzoomen op specifieke aandachtspunten in complexe ontwerpprocessen.
 • Design review
  Een kritisch moment binnen een ontwikkelingsproces is het moment waarop het ontwerp voor een systeem wordt getoetst tegen de vereisten. Door zich snel in te kunnen werken in ingewikkelde projecten kan HIT een belangrijke bijdrage leveren in de voorbereiding van een review, de organisatie en coördinatie van een review op zich nemen en/of een onafhankelijk voorzitter voor een Design Review Board leveren.
Samenwerken is de sleutel

Met verschillende partijen gezamenlijk onderzoek & ontwikkeling doen is niet eenvoudig. Na een hoopvolle start van samenwerking tussen bedrijven of met kennisinstituten gaat er, met de beste bedoelingen, vaak van alles mis.

Aan de hand van een aantal voorvragen en verschillende mogelijke regelingen, afspraken en documenten kunnen samenwerkende partijen ieder voor zich en/of gezamenlijk antwoorden formuleren in het belang van hun gezamenlijke project.

HIT heeft hier ruime ervaring mee:
 • Internationale samenwerking
  Door brede samenwerking met de beste wetenschappers van de wereld op het gebied van remote handling, robotica, mechatronica en haptiek versterkt HIT de Nederlandse kennismaatschappij en blijft HIT internationaal inzetbaar op de grens tussen wetenschap en praktische toepassing.
 • Consortiumvorming
  Als typische verbinder zorgt HIT dat bedrijven, instituten en andere organisaties elkaar kunnen vinden met als doel deel te nemen aan een gemeenschappelijke activiteit of het bundelen van middelen voor het bereiken van een gemeenschappelijk doel.
 • Proposals
  Voor ontwikkelprojecten en nationale of internationale subsidieprogramma’s kan HIT de complete formele aanbieding van werkzaamheden verzorgen.
Innovatiemanagement voor toekomstig succes

Nieuwe ontwikkelingen zijn nodig om toekomstige omzet veilig te stellen. Zonder innovatiemanagement zou het R&D waarschijnlijk niet zo efficiënt zijn als nodig is. De consultants van HIT begrijpen welke processen nodig zijn om de R&D inspanningen in de richting van toekomstige successen te leiden.

Belangrijke aspecten:
 • Project management
  Het beheersen en begeleiden van volledige projecten. De manier waarop projecten georganiseerd, voorbereid, gepland, uitgevoerd en afgerond worden.
 • Interim management
  Tijdelijke leiding over een bepaald project. Door zich snel in te kunnen werken in ingewikkelde projecten kan HiT ook in een korte periode een belangrijke bijdrage leveren.
 • Onderhoudsmanagement
  Opstellen en optimaliseren van het preventieve onderhoudsprogramma van een technisch (deel)systeem met als doel het realiseren van een zo hoog mogelijke beschikbaarheid tegen zo laag mogelijke kosten.

Created by The Laboratory Network