logo

Architecture Review van Virtual Slave project

Gepubliceerd op 11 okt '09


Op 17 september j.l. werd de “Architecture Review” van het Virtual Slave project gehouden. Tijdens deze eerste mijlpaal van het project werden het marktonderzoek en het functionele systeemontwerp gepresenteerd.

De architectuur hoofdlijnen van de Virtual Slave Simulator staan vast, in de komende projectfase zullen de implementatie van de dynamica en de trainingsaspecten verder worden uitgewerkt. De “Design Review” zal de volgende mijlpaal van het project zijn.

vs-architecture

Created by The Laboratory Network