logo

Pieter van Foreest Test Robot Rose

Gepubliceerd op 09 okt '18


Bij Pieter van Foreest, De Bieslandhof, zijn in februari, juni en juli 2018 testen uitgevoerd met robot ROSE. Robot ROSE is een zorgrobot die simpele handelingen verricht om cliënten en het zorgpersoneel te ondersteunen in de uitvoer van algemeen dagelijkse levensverrichtingen.

Pieter van Foreest, Heemskerk Innovative Technology (HIT) en de Medical Delta Living Labs hebben samengewerkt in de uitvoering van de testen met als doel om in de praktijk te leren waar vraag naar is, hoe de robot presteert, en hoe deze wordt ontvangen. Zorgvragers en zorgpersoneel hebben samen geparticipeerd en bijgedragen aan het onderzoek.

Wat heeft ROSE gedaan
Robot ROSE heeft verschillende taken uitgevoerd. Voorbeelden zijn het halen van spullen uit de keuken en het dekken van de ontbijttafel. Ook heeft ROSE op vraag van de cliënten voorwerpen opgeraapt van de grond zoals medicijnenbekertjes, de tv-afstandsbediening of de boodschappentas. Deze handelingen werden uitgevoerd doormiddel van een robotarm. Ook heeft ROSE autonoom, zonder tussenkomst of hulp van mensen, rondgereden over de gang en door de woonkamer. Hierbij werden obstakels en mensen automatisch vermeden, iets wat de robot goed moet kunnen als het ingezet wordt binnen zorginstellingen. Als laatste heeft ROSE het ook mogelijk gemaakt voor cliënten om op afstand met elkaar te praten via beeld en audio.
Een korte samenvatting van de uitgevoerde testen zijn online te zien op YouTube: https://youtu.be/8XgxMv5DPAI

Hoe werkt ROSE nu en in de toekomst?
Gedurende de handelingen met de robotarm werd ROSE op afstand draadloos bestuurd door een ervaren operator. De rol van deze operator zal in de toekomst afnemen terwijl de robot steeds meer autonoom gaat functioneren. ROSE moet nog wel doorontwikkeld worden voordat het breed in de praktijk ingezet kan worden.
Door ROSE simpele handelingen te laten verrichten zal er op den duur tijd vrij gemaakt worden bij het zorgpersoneel zodat er juist meer tijd bij hen over blijft om te besteden aan de cliënt. Uiteindelijk moet ROSE zelfstandig tewerk gaan, ondersteuning leveren aan het zorgpersoneel en tevens altijd klaarstaan voor de cliënt wanneer deze om hulp vraagt.

Hoe nu verder
Pieter van Foreest, Heemskerk Innovative Technology en de Medical Delta Living Labs ambiëren het doorzetten van doelmatige testen met ROSE. Zo is bijvoorbeeld ondervonden dat heldere communicatie tussen robot en cliënt van kritisch belang is. Onder andere zijn hierin nog ontwikkelstappen in te maken waar de betrokken partners zich sterk voor zullen maken. Hierbij staat het participeren en betrekken van cliënten en het zorgpersoneel gedurende het ontwikkelproces voorop.

Zorgrobot Rose tijdens de testen bij Pieter van Foreest, locatie Bieslandhof in Delft (foto: Jeroen Poortvliet)

Zorgrobot Rose tijdens de testen bij Pieter van Foreest, locatie Bieslandhof in Delft
(foto: Jeroen Poortvliet)

Created by The Laboratory Network