logo

Fusion

HiT ondersteunt het ITER project met studies en analyses op het gebied van Remote Handling. In het Remote Handling Study Centre bij DIFFER in Nieuwegein doen we RH Compatibility Studies.

fusion-thumbUitdagingen
  • Betrouwbaarheid van onderhoudshandelingen verhogen
  • Hanteren van geactiveerde materialen
  • Veiligheid van menselijk handelen
  • Omgaan met beperkte visuele terugkoppeling
  • Verkorten van de onderhoudscyclus
Waarom zijn dat uitdagingen?
  • Een experimentele fusiereactor zoals ITER vergt een investering van vele miljarden. Duizenden onderzoekers willen experimenten doen. Stilstand voor onderhoud gaat ten koste van de kostbare tijd die voor experimenten beschikbaar is.
  • Componenten die dicht op het plasma van een fusie reactor zitten worden blootgesteld aan straling en vervuild kunnen zijn met giftige stoffen (zoals Tritium en Berylliumoxide)
  • Door het stralingsniveau moet onderhoud aan belangrijke componenten op afstand worden uitgevoerd. Dit soort onderhoud wordt bemoeilijkt door slechte visuele terugkoppeling: Een beperkt aantal camera’s, die beelden leveren van beperkte kwaliteit, vanuit suboptimale camerahoeken, leidend tot een gebrekkig inzicht in de werkdiepte, en waarbij delen van de taak door andere objecten aan het zicht worden onttrokken.
  • Door goede voorbereiding en training van operators kan de operationele onderhoudscyclus worden verkort. Dit vraagt wel om een zeer realistische simulatie van de onderhoudsprocessen.
Oplossingen

.

Resultaten

De innovatieve oplossingen van HiT en partners FOM, TNO en NRG dragen daadwerkelijk bij aan meer inzicht in de onderhoudsprocessen en zullen uiteindelijk leiden tot efficiënter en effectiever onderhoud bij ITER.

.

Gerelateerde inhoud
Created by The Laboratory Network